Intervju med Theodor Smart Randquist - grundare av partiet Fria Stockholmare

I samband med att Fria Stockholmares kungjort sitt politiska program hade jag en skriftlig intervju med dess grundare Theodor Smart Randquist, om deras målsättning med partiet och tankar kring Stockholms utveckling. Yimby är ett politiskt obundet nätverk och är positiva till alla partier som vill bygga tät blandstad.

När bildades partiet Fria Stockholmare?
Fria Stockholmare bildades redan 2014, då med mig som ensam företrädare.

Vad motiverade dig att bilda partiet?
Jag har sedan jag var liten varit mycket intresserad av både stadsutveckling och politik. Därtill älskar jag Stockholm mer än någon annan stad och hade vid bildandet av partiet den bestämda uppfattningen att det inte fanns ett konsekvent stadsvänligt parti med ambitionen att bygga stad på riktigt. Nejsägare, motorvägsvurmare och naturreservatströsslare gjorde mig omotiverad att gå med i något etablerat parti.

Hur skulle Stockholm se ut år 2040 om ert parti fick bestämma?
2040 är Stockholm en pulserande världsmetropol som aldrig sover. Vi har sedan länge slopat det förlegade sättet att bygga staden på. Istället finns här mer av klassisk stenstad med slutna kvarter och lummiga innergårdar som binder samman stadsdelarna. Finmaskig fastighetsindelning, blandade upplåtelseformer och inbjudande lokaler karaktäriserar kvarteren som ligger som öar mellan urbana och levande stråk. Överallt finns tillgänglig grönska i form av storskaliga stadsparker, nyplanterade träd och rabatter. Stenöknar och blåshål är ett minne blott. Huvudstaden lockar tiotals miljoner besökare årligen och företagandet och kulturlivet blomstrar mer än någonsin. Det är världens bästa stad helt enkelt. För övrigt bestämmer vi i kommunfullmäktige inte alls mycket, det gör de fria stockholmarna mest själva.

Vad tycker du om Stockholmares syn på stadsutveckling i jämförelse med i andra svenska städer? Tror du att det är svårare eller lättare att få gehör för ett stadsvänligt parti här?
Det vet jag ärligt talat inte, men jag vill tro att det ligger i alla stockholmares intresse att vår stad utvecklas på annat sätt än idag. Ofta är det den nya byggnadens arkitektur som, med rätta, får sig ett nyp i örat, men jag menar att problemet ligger i hur vi planerat för byggnaden från början. Jag vill att stockholmarna ska förstå att vi vill bygga mycket, men rätt. Om det går hem eller inte får vi se först vid nästa val nu när vi kraftsamlat partiet som aldrig förr.

Finns det några städer som du tycker Stockholm kan inspireras av?
Jag inspireras personligen av många städer i världen, både stora och små, som Stockholm mycket väl skulle kunna lära sig en del av. New York, Amsterdam och Paris bjuder på ett inspirerande kulturliv dag som natt men jag uppskattar också mindre städer ute i Europa som tyska Lindau och polska Zielona Gora för deras utmärkta stadskärnor med finmaskig fastighetsindelning, inbjudande lokaler i hus med varierad form och färg och tilltalande gatubeläggning. Med det sagt tycker jag absolut inte att Stockholm medvetet ska försöka efterlikna någon annan stad i världen.

Vad ser du som Stockholms största tillgångar och brister idag?
Jag svarar att våra grönområden och unika vattenläge utgör både tillgångar och brister. Tillgångar i de fall vi tillgängliggjort dessa genom tydligt angivna stadsparker och levande kajer. I alla andra fall skadar gräsbeklädda blåshål och hämmande strandskydd stadsutvecklingen så pass illa att vi endast förmår att strö ut glesa lamell- och punkthus som skapar bilberoende och segregation. Vi ska vårda Stockholms grönska och vatten men behöver för den sakens skulle inte ha någon beröringsskräck.

Vilka partier ser ni störst möjlighet att samarbeta med i kommunfullmäktige Stockholms stad?
De partier som håller med oss mest.

Vad tycker du om gällande översiktsplan för Stockholms stad och dess fokus på utveckling i Skärholmen och Järva?
Gällande översiktsplan hör hemma i papperskorgen. Visst, det är väl bra att intresse finns för att bygga över huvud taget, men då det på det stora hela inte är riktig stad som tillkommer är den heller inget att ha. Det finns så mycket bättre alternativ som jag hellre skulle vilja förverkliga.

Vilka ser ni är era potentiella väljare?
Alla stockholmare som tröttnat på likgiltig och likformig stadsutveckling, på gles och bilberoende förortsbebyggelse, på sterila ”mötesplatser”, skenande hyror och på den våta filt som fortsätter kväva Stockholms kulturliv. Fria Stockholmare står för det motsatta – en dynamisk och mänsklig stadsutveckling.

Om du var tvungen att välja endast en fråga från ert partiprogram som allra viktigast, vilken skulle det vara?
Ha! Svårt. Då skulle jag vilja att vi antog ett nytt visions- och plandokument för Stockholms stad som innehöll alla våra politiska punkter. Får jag svara så tråkigt?

Många av era programpunkter är frågor som inte bestäms av kommuner utan snarare regleras på statlig, eller till och med EU-nivå. På vilket sätt ser ni möjlighet att driva dessa frågor i kommunfullmäktige i Stockholms stad?
Så är det, men det hindrar oss inte från att driva dem. Alla punkter i vårt politiska program har tillkommit av den enkla anledning att de oavkortat gör den här stan till världens bästa att bo, verka och vistas i. Vi kommer med andra ord se till att skapa opinion för alla våra punkter med kommunfullmäktige som stadig demokratisk grund. Därtill är det många partier som tycker som oss i vissa frågor, här har vi all möjlighet att driva vissa frågor i gemenskap med andra.

Kommentarer:

Martin Ekdahl (19 December 2019 12:16)
Jag har inte läst partiets program men tycker att det låter som vettiga åsikter.

Skriv en kommentar :